Blog

Bent u al klaar voor de AVG?

Publicatiedatum:

afbeelding bij

De AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. In het Engels heet deze wet ‘General Data Protection Regulation (GDPR)’ en deze zorgt voor een gelijke privacy wetgeving in de gehele Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2016 in werking getreden en vanaf 25 mei 2018 is de AVG ook daadwerkelijk van toepassing. De AVG regelt de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens, het vrije verkeer van die gegevens en intrekking van die gegevens.

Kort gezegd krijgen natuurlijke personen door de AVG meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid. Organisaties die deze persoonsgegevens verwerken krijgen op grond van de AVG meer verplichtingen ten aanzien van de vastlegging en het gebruik van persoonsgegevens.

Vanuit SparklingCRM gaan we u hier de komende maanden over blijven informeren en daarbij aangeven welke impact deze wetgeving op uw CRM activiteiten en CRM gegevens heeft. Daarbij zullen er ook de nodige organisatorische maatregelen in en rond de processen en de communicatie naar uw klanten aanscherping behoeven. Waar gewenst en waar mogelijk kunt u een beroep op ons doen. Wij helpen u er graag mee.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens