Blog

Veilig omgaan met klantdata in het tijdperk van digitale transformatie

Publicatiedatum:

afbeelding bij

Dat nieuwe strategische mogelijkheden ontstaan uit de steeds grotere berg klantdata waarover organisaties beschikken, wordt soms pijnlijk duidelijk. Big data heeft zich van hype ontwikkeld tot werkelijkheid. Omdat verrassende nieuwe diensten en businessmodellen in de meest onverwachte markten worden geïntroduceerd, is iedere organisatie genoodzaakt om na te denken over digitale transformatie. Maar hoe veilig is de cloud eigenlijk, bijvoorbeeld met betrekking tot klantdata? Die vraag staat centraal op 6 december tijdens het webinar Digitale Transformatie: Veel Veilige Voordelen

Digitale transformatie gaat verder dan marketing en productmanagement. Digitale transformatie gaat niet over het toepassen van data en nieuwe technologie op zich. Het gaat om de vraag welke nieuwe zakelijke mogelijkheden ontstaan voor organisaties. Door innovatie in businessmodellen veranderen immers complete markten. Om te komen tot de kernvormen van digitale transformatie kun je volgens Satya Nadella (CEO, Microsoft) 4 dimensies bekijken.

1. Hoe kun je meer betekenen voor klanten?

Inzicht in data stelt bedrijven in staat om klantgedrag veel beter te begrijpen. Door het toepassen van kunstmatige intelligentie kunnen patronen, sentimenten en gedrag uit een enorme hoeveelheid data worden gedestilleerd. Die groeiende datahoeveelheid ontstaat doordat steeds meer wordt vastgelegd en gelogd. Met de inzichten hieruit kan klantinteractie op een grote schaal relevanter en persoonlijker worden gemaakt.

2. Hoe kun je medewerkers beter faciliteren?

Een groot deel van het potentieel van een organisatie bevindt zich bij de eigen medewerkers. De kennis en inzichten die zij nodig hebben om optimaal te kunnen werken, bevinden zich vaak al in de data binnen de eigen infrastructuur. Door de grenzen tussen systemen met relevante informatie te doorbreken, kan transformatie plaatsvinden. Dat lukt met de juiste communicatiemiddelen en devices om informatie met elkaar te delen en effectief samen te werken.

3. Hoe kun je processen opnieuw ontwerpen?

Inzicht en toepassing van data stellen organisaties ook in staat om de eigen processen verder te optimaliseren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Process Mining. Hierbij worden processen in een organisatie in kaart gebracht op grond van ‘event logs’ en andere data binnen de organisatie. Hierdoor ontstaat inzicht in hoe processen op de werkvloer daadwerkelijk afwijken van het ontwerp op papier. Uiteraard toont het ook de verbetermogelijkheden.

4. Welke producten, diensten en businessmodellen passen daar het beste bij?

En misschien wel de meest impactvolle transformatie, hoe veranderen je producten, diensten en businessmodel? We zien in veel sectoren nieuwe concurrentie ontstaan, doordat toepassing van data en technologie totaal nieuwe producten creëert. De opkomst van bijvoorbeeld het Internet of Things zorgt er voor dat intelligentie en logdata van 'dingen' nieuwe mogelijkheden bieden. Wanneer een machine bijvoorbeeld zelf aangeeft wanneer onderhoud noodzakelijk is, heeft dit impact op de kern van de dienstverlening en contractvormen van een onderhoudsbedrijf.

Voorbeelden van Digitale Transformatie

Omdat verrassende nieuwe diensten en businessmodellen in de meest onverwachte markten worden geïntroduceerd, is iedere organisatie genoodzaakt om na te denken over digitale transformatie. We kennen allemaal de voorbeelden uit de taxi-, hotel-, muziek- en uitgeefwereld die al totaal veranderd zijn. Maar digitale transformatie doet momenteel zijn intrede in allerlei sectoren, denk daarbij aan voorbeelden als:

  • Lighting as a Service: Nieuwe technologie en Internet of Things hebben de wereld van verlichting fundamenteel veranderd. Philips leidt deze transitie als bedrijf met innovaties in denken en doen. Data zijn hierin cruciaal. Denk alleen al aan de miljoenen klanten die wereldwijd Philips HUE-lampen bedienen via een app. Maar ook kantoren als the Edge in Amsterdam waar Philips door middel van big data kosten bespaart, medewerkers prettiger werken en het milieu wordt ontzien.
  • Predictive Maintenance: In aanloop naar het event noemt Prof. Dr. Emile Aarts (Rector Magnificus, Tilburg University) in een artikel de kansrijke toepassing van Predictive Maintenance. Machines leveren continu data, die ook voortdurend kunnen worden geanalyseerd. Zodoende kan tijdig worden bepaald of een machine aan onderhoud toe is. Het onderhoud hoeft dus niet meer op gezette tijden plaats te vinden. Enerzijds vermijd je werkzaamheden die eigenlijk niet nodig zijn, anderzijds wacht je ook niet totdat een machine het heeft begeven. Dit is goedkoper, tijdiger en beter dan traditionele soorten onderhoud.
  • Zelfsturend Transport: Van de mogelijkheden van zelfsturende drones voor de logistieke sector hadden we al gehoord. Maar het kan ook een maatje groter. Zo werk Dimecc samen met Rolls-Royce aan een strategie die vrachtschepen autonoom, op afstand bestuurbaar kan laten opereren. De verwachting is dat het eerste autonoom varend vrachtschip snel realiteit wordt.

Webinar 6 december: Digitale Transformatie: Veel Veilige Voordelen

Op 6 december 2016 vindt om 10:30 uur het gratis webinar Digitale Transformatie: Veel Veilige Voordelen plaats. In een tijd van datalekken, randsomware en digitale bedrijfsspionage is security een veelbesproken onderwerp. Zeker als data niet meer in een on-premise-omgeving staat, maar in de (publieke) cloud. Dit webinar gaat daarom in op de digitale transformatie en security. Spreker is onder meer Hans Bos, National Technology Officer bij Microsoft. Tijdens dit webinar leer je onder andere:

  • Wat de voordelen zijn van de digitale transformatie
  • Hoe je kunt zorgen voor een veilige cloud
  • Hoe Microsoft omgaat met dataveiligheid en privacy