Kennisitem
Download artikel CRM is een veranderingstrajectDownload

CRM is een veranderingstraject

Het CRM gereedheid onderzoek

Het CRM gereedheid onderzoek

Bij het veranderingstraject dat Customer Relationship Management heeft, komen vele veranderaspecten aan de orde. Hierbij zijn de cultuur van de organisatie, de vraag in hoeverre een organisatie klaar is om een CRM strategie te implementeren en te vertalen naar de operatie en de veranderingsgezindheid van de organisatie belangrijke succesfactoren.

Hoe vroeger in het CRM project helder is welke organisatorische en/of culturele aspecten meehelpen of juist tegenwerken om het succes van het CRM project te behalen, des te gemakkelijker deze aspecten in de implementatieaanpak kunnen worden verwerkt. Het is de taak van het management en de directie om zich dit te realiseren. Helaas komt het te vaak voor dat dit verandertraject pas gedurende de implementatie van de CRM strategie, of nog later, tijdens de implementatie van de CRM tools, aan de orde komt.

In projecten waar geen of weinig aandacht aan deze veranderingsaspecten wordt gegeven, is de implementatie vaak moeizaam en kost daarmee veel meer geld en tijd. Door de CRM gereedheid vooraf te onderzoeken, kan veel ellende binnen menig CRM project worden bespaard en kan het succes van veel van deze projecten verder worden verhoogd. 

Lees in dit artikel verder over het CRM Status Model waarmee organisaties vooraf kunnen bepalen op welke fronten hun organisatie additionele hulp nodig heeft als het gaat om het veranderingsproces rondom CRM.

Ook interessant voor u!