Kennisitem
Download artikel De selectie van CRM softwareDownload

De selectie van CRM software

De 7 pijlers bij de selectie van CRM software

De 7 pijlers bij de selectie van CRM software

De beslissing om te werken met CRM komt bij veel organisaties plotseling. Bij de keuze voor CRM zit vaak een visie op klantgericht ondernemen achter. Hierbij is de eerste stap een visie op klantgericht ondernemen en de tweede stap een CRM systeem. Bij een CRM systeem gaan het dan om de selectie, implementatie en het in gebruik name van het systeem.

Het selecteren van het juiste CRM systeem is geen gemakkelijke taak. Voor het gewenste CRM succes is het van belang om niet alleen te focussen op het selecteren van een CRM systeem. Het is belangrijk om het selectieproces continu te toetsen aan de CRM plannen. Deze whitepaper gaat in op de aspecten die van belang (kunnen) zijn voor een succesvol CRM selectietraject.

Keuzes, keuzes, keuzes….
Wat zijn de valkuilen van CRM software selectie? Het selecteren van de software op zich is niet de moeilijkste opdracht. Er zijn variabelen waaraan het CRM systeem moet voldoen en er is altijd informatie te vinden op het internet. Maar stelt dit je instaat om de juiste CRM software te selecteren? Is hieruit af te leiden of de software goed te implementeren is?     

De 7 CRM pijlers

  1. Urgentie

Zonder urgentie ontstaat er natuurlijke weerstand in plaats van de noodzakelijke drive.

  1. Visie

Zonder visie ontstaat er verwarring in plaats van energie.

  1. Plan, roadmap

Zonder plan ontstaat er chaos in plaats van ambitie.

  1. Skills

Zonder skills ontstaat er onzekerheid in plaats van plezier.

  1. Resources

Zonder resources ontstaat er frustratie in plaats van motivatie.

  1. Organisatie

Zonder organisatie wordt het stuurloos in plaats van gefocust.

  1. Omgeving

Zonder omgeving word je intern gericht in plaats van klantgericht.

Download de whitepaper
Het CRM Software selectie proces heeft een aantal uitdagingen. De CRM software is hierbij nog maar een klein deel van het grote geheel. Deze whitepaper gaat uitgebreid in op de bovenstaande 7 CRM pijlers bij een CRM software selectie. Download nu geheel vrijblijvend de whitepaper ‘De selectie van CRM software’.

Ook interessant voor u!