Kennisitem
Download artikel Whitepapers niet de enige tekstformats voor contentmarketingDownload

Whitepapers niet de enige tekstformats voor contentmarketing

8 tekstformats voor B2B contentmarketing

8 tekstformats voor B2B contentmarketing

Nog altijd is geschreven content zeer belangrijk. Dat geldt in het bijzonder voor contentmarketing. Er zijn diverse tekstformats te onderkennen. In deze whitepaper wordt ingezoomd op de onderstaande formats waarin tekstuele content kan verschijnen:

 • Whitepapers
 • Blogs
 • Rapporten
 • Boeken
 • Ebooks
 • Checklists, do’s & dont’s en stappenplannen
 • Webteksten
 • Wiki’s

Binnen het vakgebied contentmarketing worden veel van de hierboven genoemde tekstformats gebruikt. Deze vormen in de contentmarketing aanpak vaak een samenhangend geheel. Zo wordt een blog in een vroeger stadium van het beslissingsproces gebruikt dan een whitepaper.

Whitepapermarketing?
Vandaag de dag kent elke professional op het gebied van marketing het vakgebied contentmarketing. Enkele jaren geleden waren nog veel organisaties bezig met whitepapermarketing. Content marketing is meer dan uitsluitend whitepaper marketing maar whitepapers vervullen nog altijd een erg belangrijke rol in de contentmarketingstrategie. Een whitepaper beschikt over de volgende kenmerken:

 • Delen van kennis
 • Objectief karakter
 • Gericht op specifieke doelgroep
 • Specifiek probleem of thema
 • Aangeboden oplossingen
 • Levendig en visueel

Naast de kenmerken waarover een whitepaper beschikt is het van belang om ook rekening met zogenoemde dont’s te houden bij het ontwikkelen en publiceren van een whitepaper. Zo is het af te raden om een whitepaper zodanig te schrijven/ontwikkelen dat het meer een brochure wordt. Ook is het niet aan te raden om direct in te zoomen op het eigen bedrijf of de eigen productportfolio. Wanneer een whitepaper te saai wordt zal deze ook niet tot positieve feedback leiden.

Lees verder
Download geheel vrijblijvend de whitepaper over de verschillend tekstformats die binnen het vakgebied contentmarketing worden onderkent. Deze worden uitgebreid uiteengezet en in de whitepaper wordt toegelicht hoe een combinatie van de verschillende formats leidt tot een samenhangende aanpak.

tag icon

Ook interessant voor u!